INAPOI LA PARINTI

PARTEA A DOUA As vrea sa citim din Apocalipsa 10.1-7, „Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi de foc. În mână ţinea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe

citeşte

A DOUA VENIRE A LUI HRISTOS

– partea întâi –   Să deschidem împreună la Apocalipsa 10, de unde vom citi de la versetul 1 la versetul 7:   „Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi

citeşte

IN INVIERE NU ESTE NICI O OSANDIRE

În timp ce stăm în picioare, să deschidem Biblia a Ioan 5.24:   „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.”   „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi

citeşte

STRIGATUL INVIERII

În timp ce stăm în picioare, aş vrea să deschidem Bibliile la Isaia 30. Astăzi, aş vrea să aduc un mesaj care se aliniază cu cele pe care le-am adus înainte de a pleca în călătorie. Am înţeles că odată ce găsim un curent ascendent, trebuie să continuăm să se învârtim în jur, cât timp

citeşte

TRAMBITA JUBILEULUI

Să deschidem împreună Bibliile la 1Petru 1.3-5:   „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru

citeşte

BISERICA DE ASTAZI

Am avut un timp minunat în tabără, fiindcă cei care au predicat au făcut-o în mod minunat. Nivelul de propovăduire a fost extraordinar, iar fratele Wayne a făcut o afirmaţie care m-a atins, de aceea, în seara aceasta aş vrea să dezvolt câteva lucruri bazându-mă pe ea. El a spus: „M-am săturat să aud pe

citeşte

NU REFUZATI SA MERGETI SUS PE MUNTE

Să citim împreună din Evrei 12.18-29:   „Voi nu v-aţi apropiat de un munte care se putea atinge şi care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună…”   Aici, Pavel face referire la Muntele Sinai, unde copiii lui Israel au fost aduşi de Moise după ce au ieşit din

citeşte

O PERSPECTIVA MAI INALTA

Aş vrea să citim din Apocalipsa 4.1-2:   „După aceste lucruri, m-am uitat şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe şi care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici şi-ţi voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!” Numaidecât am fost

citeşte

SUIE-TE AICI !

Să citim din Apocalipsa 4.1-2:   „După aceste lucruri, m-am uitat şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe şi care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici şi-ţi voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!” Numaidecât am fost răpit în

citeşte

Cele sapte Duhuri ale lui Dumnezeu

Pentru început, aş vrea să citim din Matei 13.15-16:   „Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.” Dar ferice de ochii voştri că văd; şi

citeşte

MIELUL SI LEUL

Haideţi să deschidem Bibliile şi să citim din Apocalipsa 5.1-10:   „Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, pecetluită cu şapte peceţi. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi

citeşte