CE SEMENI,ACEEA CULEGI

  Deschideţi cu toţii la 1 Samuel 15. Vom începe să citim de la versetul 32:   „Apoi Samuel a zis: „Adu-mi pe Agag, împăratul lui Amalec.” Şi Agag a înaintat vesel spre el, căci zicea: „Negreşit, a trecut amărăciunea morţii!” Samuel a zis: „După cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot aşa

citeşte

SARBATOAREA TRAMBITELOR

SĂRBĂTOAREA TRÂMBIŢELOR   Deschideţi cu toţii la Levitic 23.23-24:   „Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbiţe, şi o adunare sfântă.”   Trâmbiţele. Ziua în care se

citeşte

MANIFESTANDU-L PE DUMNEZEU

    Deschideţi cu toţii la Matei 5. Vom citi de la versetul 14 la versetul 16:   „Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa

citeşte

TAINA CELOR 10 PORUNCI

În seara aceasta aş vrea să vă împărtăşesc ceva ce, după părerea mea, este un lucru minunat. Când vorbim despre iudaism, este total greşit să îl numim „o religie”, deoarece iudaismul nu este o religie. Eu nu ştiu ce este o religie, dar noi nu suntem aşa ceva, ci suntem o naţiune căreia i s-a

citeşte

ROSH HASHANA SI YOM KIPPUR

  MESAJUL CELOR DOUĂ SĂRBĂTORI EBRAICE rabinul Mardoheu Kraft   Tradiţia noastră ne învaţă că Rosh Hashana şi Yom Kippur sunt două momente ale anului în care HaShem, Dumnezeu, este mai aproape de noi decât în orice alt timp. Profetul spune că acesta este timpul când putem veni să-L căutăm pe Dumnezeu pentru că Îl

citeşte

COPILUL DIN EDEN

  SFÂRŞITUL GRANDIOS   Deschideţi cu toţii la cartea Genezei, capitolul 3, chiar la început. Ne vom concentra asupra capitolului trei, dar haideţi să începem cu câteva versete din capitolul doi. Deci, vom citi din Geneza 2.18-25 şi vom continuat cu capitolul trei: „Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur;

citeşte

TAINA FIULUI LUI ADAM – MESIA –

  Deschideţi cu toţii la cartea Genezei, capitolul 3. Noi ştim cu toţii profeţiile mesianice, pentru că Biblia este plină de profeţii referitoare la venirea lui Mesia, dar acum vom face ceva ce n-am mai făcut: vom privi la prima profeţie mesianică dată de Biblie cu privire la venirea Lui. La prima vedere pare foarte

citeşte

DESPRE BOTEZUL PRIN SCUFUNDARE

  În Matei 3.1-6 şi 11, scrie: „În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.” Ioan purta o haină

citeşte

ISUS DIN NAZARET

  Deschideţi la Evanghelia lui Ioan, la capitolul 10, versetul 22: „În Ierusalim se prăznuia atunci Praznicul Înnoirii Templului. Era iarna. Şi Isus Se plimba prin Templu, pe sub pridvorul lui Solomon. Iudeii L-au înconjurat şi I-au zis: „Până când ne tot ţii sufletele în încordare? Dacă eşti Hristosul, spune-ne-o desluşit.” „V-am spus”, le-a răspuns

citeşte

SULUL ALFA SI OMEGA

  În seara aceasta vom sărbători cea mai simbolică zi pe care a dat-o Dumnezeu poporului Său Israel şi care se numeşte „Shemeni Atzeret”. Este ultima zi sfântă dată de Dumnezeu; este ziua în care S-a ridicat Mesia şi a spus: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.” (Ioan 7.37). Aceasta este

citeşte

CORTUL CERULUI

  Vă rog să deschideţi Bibliile la Exod 24.12-18:   „Domnul a zis lui Moise: „Suie-te la Mine pe munte şi rămâi acolo. Eu îţi voi da nişte table de piatră cu Legea şi poruncile pe care le-am scris pentru învăţătura lor.” Moise s-a sculat, împreună cu Iosua, care-i slujea, şi Moise s-a suit pe

citeşte

EU SUNT CU TINE – ANI ET KHEM

  Vă rog să deschideţi Bibliile la Geneza 28. Vom aduce un Cuvânt, apoi ne vom închina în prezenţa Sa. În Biblie există câteva cuvinte minunate, iar în limba ebraică, în original, acestea sunt: „Ani et khem”. Ce înseamnă aceasta? „Ani” înseamnă „Eu”, iar „Et khem”, „sunt cu tine”. Acestea sunt cuvintele rostite de Dumnezeu

citeşte