JONATHAN CAHN – ISUS,DOMNUL SABATULUI

  Vă rog să deschideţi cu toţii la Evanghelia lui Matei. După serviciu, puteţi veni sus, dacă doriţi să vă rugaţi cu cineva. Deschideţi cu mine la Matei 12. De obicei nu fac aceasta, pentru că se face la sfârşitul săptămânii, dar o fac acum pentru că despre aceasta este mesajul. Deci, să reducem puţin

citeşte

JONATHAN CAHN – DOMNUL EDENULUI

  Vă rog să deschideţi cu toţii la Apocalipsa 22.1-5:   „Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. În mijlocul pieţii cetăţii şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând

citeşte

JONATHAN CAHN – CORTUL INTALNIRII

  Deschideţi Bibliile la Exod 19   „În luna a treia după ieşirea lor din ţara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustia Sinai şi au tăbărât în pustie. Israel a tăbărât acolo, în faţa muntelui. Moise s-a suit

citeşte

BIRUINTA DIN TIMPUL SFARSITULUI

  Prima temelie a biruinţei este: – 1. Indiferent ce se întâmplă în lumea aceasta, nimic nu ne va putea împiedica să fim biruitori! Deloc! Nu contează ce se întâmplă în jurul nostru; dacă Pavel a avut biruinţă într-o celulă de închisoare, înseamnă că şi noi putem avea biruinţă oriunde. Acesta este primul lucru. Ceea

citeşte

ZIUA A OPTA

  Deschideţi cu toţii la Cartea Începutului, la Geneza, la Începutul Începutului:   „Berashit, bara Elohim etha shimaiem etha areţ. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!”

citeşte

TAINA MIRELUI SI A MIRESEI

  Taina existenţei voastre a existat de la început, înainte de a vă trezi, înainte de această conferinţă şi înainte de a vă confrunta cu problemele şi poverile cu care vă confruntaţi, înainte să fi avut vreo grijă, înainte de a creşte mari, înainte de a avea vreo responsabilitate, înainte de a şti ce este

citeşte

EU SUNT

Deschideţi la Evanghelia lui Ioan, capitolul 8, versetul 53-58:   „Doar n-ai fi Tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Şi decât prorocii, care de asemenea au murit? Cine te crezi Tu că eşti?” Isus a răspuns: „Dacă Mă slăvesc Eu Însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăveşte, El,

citeşte

TETRAGRAMA NUMELUI LUI DUMNEZEU

    Deschideţi cu toţii la cartea Exodului. La sfârşitul mesajului din seara aceasta, vom suna din trâmbiţa Jubileului, care a fost rânduit de Dumnezeu pentru eliberare, pentru libertate, vindecare, binecuvântare şi restituire în Mesia. În ordine. Exod 3.1-6,11-13:   „Moise păştea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată, a mânat turma până dincolo de

citeşte

COPILUL DIN EDEN – Partea a patra

  Deschideţi cu toţii la cartea Genezei, capitolul trei. La începutul capitolului este căderea omului, dar haideţi să mergem după cădere, când Domnul îi găseşte pe cei doi oameni şi pronunţă ceea ce este numit „blestemul”.   „Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat

citeşte

COPILUL DIN EDEN – Partea a treia

  Haideţi să deschidem la Început, la Cartea numită „Începutul”, pentru că titlul Genezei în limba ebraică este „La Început”, „Berashit”. Deci, vom citi din Geneza capitolul 3 şi vom merge mai departe, fiindcă dorim să facem mai multe serii despre bogăţia, semnificaţia şi însemnătatea primei profeţii mesianice care a fost dată în Biblie. După

citeşte

TAINA SABATULUI

  Noi ştim că evreii au fost chemaţi de Dumnezeu să ţină Sabatul, ziua a şaptea. Sabatul începe vineri seara şi ţine până sâmbătă seara. Pe de altă parte, Biblia spune că o zi este cât o mie de ani: „Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o

citeşte