MIELUL SI LEUL

Haideţi să deschidem Bibliile şi să citim din Apocalipsa 5.1-10:   „Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, pecetluită cu şapte peceţi. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi

citeşte

SA TE OCUPI DE SIMEI

Vom citi din 1Cronici 22.6-10:   „David a chemat pe fiul său Solomon şi i-a poruncit să zidească o casă Domnului, Dumnezeului lui Israel. David a zis lui Solomon: „Fiul meu, aveam de gând să zidesc o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu. Dar cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Tu ai vărsat mult sânge şi ai

citeşte

NOI AM PRIMIT O IMPARATIE

Să citim împreună din Evrei 12.18-29:   „Voi nu v-aţi apropiat de un munte care se putea atinge şi care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună…”   Aici, Pavel se referă la Muntele Sinai, muntele pe care a fost dată Legea. Moise a fost acolo, dar Pavel ne

citeşte

FIUL INVIAT

  Aş vrea să ne ridicăm în picioare şi să citim din Zaharia 14.6-7:   „În ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor ascunde. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte; dar spre seară se va arăta lumina.”   Aceasta este o profeţie

citeşte

EA este biruinta LUI

Să deschidem Bibliile la Marcu capitolul 4: „Isus a început iarăşi să înveţe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la El, S-a suit şi a şezut într-o corabie, pe mare; iar tot norodul stătea pe ţărm lângă mare. Apoi a început să-i înveţe multe lucruri în pilde; şi, în învăţătura pe

citeşte

Pecetea a 7-a

ŞASE ÎL DESCOPERĂ PE ŞAPTE Aş vrea să deschidem Bibliile la Luca 24. De câtva timp sunt frământat de anumite lucruri pe care Dumnezeu le-a adus în inima mea şi pot să vă spun că este greu să pui mâna pe nişte lucruri şi să le aduci într-un fel concis şi direct. Eu simt că

citeşte

Pecetea a 6-a

PECETEA JUDECĂŢII Să deschidem Bibliile la Ioan 16.33, pentru că vreau să mergem cu acelaşi subiect cu care am mers până acum şi să vorbim despre Pecetea judecăţii, despre care fratele Branham ne-a spus că este Pecetea a şasea. Aşadar, el numeşte Pecetea a şasea, Pecetea judecăţii şi aş vrea să vorbim astăzi despre ea.

citeşte

Pecetea a 4-a Partea a 2-a

1. Imparati si Preoti 2. Pazirea Scaunului Indurarii 3. Armaghedon 4. Cele doua ostiri – partea a cincea – ÎMPĂRAŢI ŞI PREOŢI Vă rog să deschideţi Bibliile la Apocalipsa 5.5-9: „Şi unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge: Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea şi

citeşte

CARTEA RASCUMPARARII

În timp ce stăm în picioare, aş vrea să citim din Geneza 1.26-31: „Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după

citeşte

Pecetea a 4-a Partea Intai

Pecetea a 4-a – partea intai – partea a2-a-Izgonirea Satanei – partea a 3-a -Intoarcerea Cuvantului – partea a4-a- Tiatira Să citim din Daniel 12.8-10: „Eu am auzit, dar n-am înţeles şi am zis: „Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri?” El a răspuns: „Du-te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite

citeşte

Pecetea 1

http://archives.bcfellowship.org/2588?mediaType=Video pecetea intai cele patru fapturi vii a 2-a taiere imprejur pecetea a 2-a partea intaiPECETEA ÎNTÂI Să citim din 2Corinteni 11.1-3: „O, de aţi putea suferi puţintică nebunie din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă! Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca

citeşte