RASCUMPARARE PRIN DUBLA NEGATIE

  Deschideţi la cartea Exodului capitolul 7.8-12, unde avem descrisă scena în care Moise se înfăţişează înaintea lui Faraon:   „Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron: „Dacă vă va vorbi Faraon şi vă va zice: „Faceţi o minune!” să zici lui Aaron: „Ia-ţi toiagul şi aruncă-l înaintea lui Faraon.” Şi toiagul se va

citeşte

TAINA EXISTENTEI

  Deschideţi cu toţii la Geneza 2.20-25, la facerea femeii:   „Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului, dar, pentru om, nu s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească. Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat

citeşte

LEUL LUNII TISHRI

  Deschideţi cu toţii la Apocalipsa capitolul 5:   „Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru şi pe din afară, pecetluită cu şapte peceţi. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i

citeşte

SHAVUOT – RUSALIILE

Deschideţi cu toţii la Cartea Leviticului, capitolul 23. Noi am mai citit din cartea Leviticului, deoarece aceasta este cartea care conţine sărbătorile sfinte date de Dumnezeu. Astfel, începând de la versetul 15, veţi găsi sărbătoarea numită Shavuot sau Rusaliile:   „De a doua zi după Sabat, din ziua când veţi aduce snopul ca să fie

citeşte

MIELUL INVIERII

 Deschideţi Bibliile la Evanghelia lui Ioan 1.35-36: „A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”   În versetul 29 scrie: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.” Unul dintre cele mai măreţe lucruri ale Bibliei, din Geneza până

citeşte

PUTEREA DUHULUI SFANT

  Deschideţi cu toţii la cartea Faptelor capitolul unu, unde citim ce le-a spus Mesia ucenicilor Săi, după înviere:   „După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. Pe când Se afla cu ei, le-a

citeşte

PROFETIA ESTEREI

CE ASCUNDE SĂRBĂTOAREA PURIM?     Apreciez faptul că în seara aceasta aţi rămas ca să discutăm despre o temă foarte interesantă şi cred că vă voi arăta ceva nou. Toţi ştim că scriitorii cărţii Esterei sunt Mardoheu şi Estera. Astfel, după ce s-au desfăşurat toate evenimentele amintite în carte, ei au scris totul, această

citeşte

PERSOANA DE DINCOLO DE PERDEA

  Deschideţi la Levitic 16.12. Levitic 16 este capitolul care ne dă detaliile cu privire la Ziua Ispăşirii:   „Să ia o cădelniţă plină cu cărbuni aprinşi de pe altarul dinaintea Domnului şi doi pumni de tămâie mirositoare, pisată mărunt; să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru.”   Dacă mergeţi în Ierusalim, treceţi de

citeşte

TAINA CELOR TREI ZILE ALE ISPASIRII

  Ziua Ispăşirii este cea mai sfântă zi dată de Dumnezeu în Scripturile ebraice. Biblia spune că toate aceste lucruri au fost date pentru noi şi că toate vorbesc despre Mesia şi despre mântuirea noastră, fiind o preumbrire a Lui, a Celui ce avea să vină. Aşadar, vom deschide Biblia şi vom citi din Levitic

citeşte

CELE TREI RECOLTE

Deschideţi cu toţii la Deuteronom 16.16-17: „De trei ori pe an, toţi bărbaţii să se înfăţişeze înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El: la Sărbătoarea Azimilor, la Sărbătoarea Săptămânilor şi la Sărbătoarea Corturilor. Să nu se înfăţişeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe

citeşte

ZIUA ISPASIRII – Partea doua

ZIUA ISPĂŞIRII VESTITĂ ÎN CARTEA PROROCULUI ISAIA   Vă rog să deschideţi cu toţii la Levitic 16. Vom începe de la versetul 2:   „Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşte fratelui tău Aaron şi spune-i să nu intre în tot timpul în Sfântul Locaş, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispăşirii, care este pe chivot,

citeşte