PUTEREA DUHULUI SFANT

  Deschideţi cu toţii la cartea Faptelor capitolul unu, unde citim ce le-a spus Mesia ucenicilor Săi, după înviere:   „După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. Pe când Se afla cu ei, le-a

citeşte

PERSOANA DE DINCOLO DE PERDEA

  Deschideţi la Levitic 16.12. Levitic 16 este capitolul care ne dă detaliile cu privire la Ziua Ispăşirii:   „Să ia o cădelniţă plină cu cărbuni aprinşi de pe altarul dinaintea Domnului şi doi pumni de tămâie mirositoare, pisată mărunt; să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru.”   Dacă mergeţi în Ierusalim, treceţi de

citeşte

TAINA CELOR TREI ZILE ALE ISPASIRII

  Ziua Ispăşirii este cea mai sfântă zi dată de Dumnezeu în Scripturile ebraice. Biblia spune că toate aceste lucruri au fost date pentru noi şi că toate vorbesc despre Mesia şi despre mântuirea noastră, fiind o preumbrire a Lui, a Celui ce avea să vină. Aşadar, vom deschide Biblia şi vom citi din Levitic

citeşte

CELE TREI RECOLTE

Deschideţi cu toţii la Deuteronom 16.16-17: „De trei ori pe an, toţi bărbaţii să se înfăţişeze înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El: la Sărbătoarea Azimilor, la Sărbătoarea Săptămânilor şi la Sărbătoarea Corturilor. Să nu se înfăţişeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe

citeşte

ZIUA ISPASIRII – Partea doua

ZIUA ISPĂŞIRII VESTITĂ ÎN CARTEA PROROCULUI ISAIA   Vă rog să deschideţi cu toţii la Levitic 16. Vom începe de la versetul 2:   „Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşte fratelui tău Aaron şi spune-i să nu intre în tot timpul în Sfântul Locaş, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispăşirii, care este pe chivot,

citeşte

ZIUA ISPASIRII – Partea întâi

ZIUA ISPĂŞIRII VESTITĂ ÎN CARTEA PROROCULUI ISAIA   Vă rog să deschideţi cu toţii la Levitic 16, unde avem rânduiala pentru Ziua Ispăşirii, Yom Kippur. Vom începe citirea de la versetul 2:   „Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşte fratelui tău Aaron şi spune-i să nu intre în tot timpul în Sfântul Locaş, dincolo de

citeşte

CE SEMENI,ACEEA CULEGI

  Deschideţi cu toţii la 1 Samuel 15. Vom începe să citim de la versetul 32:   „Apoi Samuel a zis: „Adu-mi pe Agag, împăratul lui Amalec.” Şi Agag a înaintat vesel spre el, căci zicea: „Negreşit, a trecut amărăciunea morţii!” Samuel a zis: „După cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot aşa

citeşte

SARBATOAREA TRAMBITELOR

SĂRBĂTOAREA TRÂMBIŢELOR   Deschideţi cu toţii la Levitic 23.23-24:   „Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbiţe, şi o adunare sfântă.”   Trâmbiţele. Ziua în care se

citeşte

MANIFESTANDU-L PE DUMNEZEU

    Deschideţi cu toţii la Matei 5. Vom citi de la versetul 14 la versetul 16:   „Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa

citeşte

COPILUL DIN EDEN

  SFÂRŞITUL GRANDIOS   Deschideţi cu toţii la cartea Genezei, capitolul 3, chiar la început. Ne vom concentra asupra capitolului trei, dar haideţi să începem cu câteva versete din capitolul doi. Deci, vom citi din Geneza 2.18-25 şi vom continuat cu capitolul trei: „Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur;

citeşte

TAINA FIULUI LUI ADAM – MESIA –

  Deschideţi cu toţii la cartea Genezei, capitolul 3. Noi ştim cu toţii profeţiile mesianice, pentru că Biblia este plină de profeţii referitoare la venirea lui Mesia, dar acum vom face ceva ce n-am mai făcut: vom privi la prima profeţie mesianică dată de Biblie cu privire la venirea Lui. La prima vedere pare foarte

citeşte

DESPRE BOTEZUL PRIN SCUFUNDARE

  În Matei 3.1-6 şi 11, scrie: „În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.” Ioan purta o haină

citeşte