BIRUINTA DIN TIMPUL SFARSITULUI

  Prima temelie a biruinţei este: – 1. Indiferent ce se întâmplă în lumea aceasta, nimic nu ne va putea împiedica să fim biruitori! Deloc! Nu contează ce se întâmplă în jurul nostru; dacă Pavel a avut biruinţă într-o celulă de închisoare, înseamnă că şi noi putem avea biruinţă oriunde. Acesta este primul lucru. Ceea

citeşte

TAINA MIRELUI SI A MIRESEI

  Taina existenţei voastre a existat de la început, înainte de a vă trezi, înainte de această conferinţă şi înainte de a vă confrunta cu problemele şi poverile cu care vă confruntaţi, înainte să fi avut vreo grijă, înainte de a creşte mari, înainte de a avea vreo responsabilitate, înainte de a şti ce este

citeşte

EU SUNT

Deschideţi la Evanghelia lui Ioan, capitolul 8, versetul 53-58:   „Doar n-ai fi Tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Şi decât prorocii, care de asemenea au murit? Cine te crezi Tu că eşti?” Isus a răspuns: „Dacă Mă slăvesc Eu Însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăveşte, El,

citeşte

TETRAGRAMA NUMELUI LUI DUMNEZEU

    Deschideţi cu toţii la cartea Exodului. La sfârşitul mesajului din seara aceasta, vom suna din trâmbiţa Jubileului, care a fost rânduit de Dumnezeu pentru eliberare, pentru libertate, vindecare, binecuvântare şi restituire în Mesia. În ordine. Exod 3.1-6,11-13:   „Moise păştea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată, a mânat turma până dincolo de

citeşte

COPILUL DIN EDEN – Partea a patra

  Deschideţi cu toţii la cartea Genezei, capitolul trei. La începutul capitolului este căderea omului, dar haideţi să mergem după cădere, când Domnul îi găseşte pe cei doi oameni şi pronunţă ceea ce este numit „blestemul”.   „Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat

citeşte

COPILUL DIN EDEN – Partea a treia

  Haideţi să deschidem la Început, la Cartea numită „Începutul”, pentru că titlul Genezei în limba ebraică este „La Început”, „Berashit”. Deci, vom citi din Geneza capitolul 3 şi vom merge mai departe, fiindcă dorim să facem mai multe serii despre bogăţia, semnificaţia şi însemnătatea primei profeţii mesianice care a fost dată în Biblie. După

citeşte

TAINA SABATULUI

  Noi ştim că evreii au fost chemaţi de Dumnezeu să ţină Sabatul, ziua a şaptea. Sabatul începe vineri seara şi ţine până sâmbătă seara. Pe de altă parte, Biblia spune că o zi este cât o mie de ani: „Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o

citeşte

RASCUMPARARE PRIN DUBLA NEGATIE

  Deschideţi la cartea Exodului capitolul 7.8-12, unde avem descrisă scena în care Moise se înfăţişează înaintea lui Faraon:   „Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron: „Dacă vă va vorbi Faraon şi vă va zice: „Faceţi o minune!” să zici lui Aaron: „Ia-ţi toiagul şi aruncă-l înaintea lui Faraon.” Şi toiagul se va

citeşte

TAINA EXISTENTEI

  Deschideţi cu toţii la Geneza 2.20-25, la facerea femeii:   „Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului, dar, pentru om, nu s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească. Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat

citeşte

LEUL LUNII TISHRI

  Deschideţi cu toţii la Apocalipsa capitolul 5:   „Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru şi pe din afară, pecetluită cu şapte peceţi. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i

citeşte

SHAVUOT – RUSALIILE

Deschideţi cu toţii la Cartea Leviticului, capitolul 23. Noi am mai citit din cartea Leviticului, deoarece aceasta este cartea care conţine sărbătorile sfinte date de Dumnezeu. Astfel, începând de la versetul 15, veţi găsi sărbătoarea numită Shavuot sau Rusaliile:   „De a doua zi după Sabat, din ziua când veţi aduce snopul ca să fie

citeşte

MIELUL INVIERII

 Deschideţi Bibliile la Evanghelia lui Ioan 1.35-36: „A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”   În versetul 29 scrie: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.” Unul dintre cele mai măreţe lucruri ale Bibliei, din Geneza până

citeşte