TAINA ALEPH-TAV

TAINA ALEPH -TAV vorbită de rabinul Ricardo Cortez   „” „B-re’shiyt bara Elohim ‘et hashamayim v’et ha’aretz.” „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.” (Geneza 1.1)   La mijlocul acestui verset alcătuit din şapte cuvinte ebraice, după: „B-re’shiyt bara Elohim…” („La început Dumnezeu…”) urmează al patrulea cuvânt: „‘et”, care este netradus. Acest al patrulea

citeşte

UN PROFET CA MOISE

Pace vouă şi bine aţi venit la serviciul de astăzi. Ştiu că felul în care îmi prezint predica este puţin diferit de felul celorlalţi, însă fac aceasta fiindcă vreau să vă ţin conectaţi şi în subiect. Aşadar, vă rog să fiţi atenţi, iar dacă pierdeţi ceva din ceea ce voi spune, mergeţi înapoi la înregistrare

citeşte

JONATHAN CAHN – PACEA PE CARE V-O DAU EU

  Vă rog să deschideţi la Evanghelia lui Ioan, capitolul 14, pentru că în seara aceasta aş vrea să vă vorbesc despre Pace. Să citim deci, din Ioan 14.27:   „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.”

citeşte

JONATHAN CAHN – TAINA ZIGOTULUI sau TAINA UNIRII

  Vă rog să deschideţi Biblia la Ioan capitolul 3, de unde vom citi versetul 3:   „Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”   Vom citi şi Iov 1.21 scrie:   „Gol am ieşit din pântecele mamei

citeşte

JONATHAN CAHN – PUTEREA TAMIM-ULUI

  Deschideţi cu toţii la 2 Timotei 3, de unde vom citi de la versetul unu la cinci:   „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi,

citeşte

JONATHAN CAHN – SARBATOAREA HANUKA

SĂRBĂTOAREA HANUKA   ESTE O UMBRĂ   A TIMPURILOR DE SFÂRŞIT Hanuka este o sărbătoare evreiască ce se ţine aproape de Crăciun. „Hanuka” este un cuvânt evreiesc şi înseamnă „rededicare sau reînnoire.” Majoritatea oamenilor cred că este Crăciunul evreiesc, dar nu este adevărat. Hanuka este o sărbătoare în care evreii aprind lumânările Menorei. Menora este

citeşte

JONATHAN CAHN – TAINA TZIPURIM

TAINA TZIPURIM sau TAINA PĂSĂRILOR JERTFITE   Vă rog să deschideţi cu toţii la Levitic 13, de unde vom citi câteva versete:   „Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi a zis: „Când un om va avea pe pielea trupului o umflătură, o pecingine sau o pată albă, care va semăna cu o

citeşte

JONATHAN CAHN – ISUS,DOMNUL SABATULUI

  Vă rog să deschideţi cu toţii la Evanghelia lui Matei. După serviciu, puteţi veni sus, dacă doriţi să vă rugaţi cu cineva. Deschideţi cu mine la Matei 12. De obicei nu fac aceasta, pentru că se face la sfârşitul săptămânii, dar o fac acum pentru că despre aceasta este mesajul. Deci, să reducem puţin

citeşte

JONATHAN CAHN – DOMNUL EDENULUI

  Vă rog să deschideţi cu toţii la Apocalipsa 22.1-5:   „Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. În mijlocul pieţii cetăţii şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând

citeşte

JONATHAN CAHN – CORTUL INTALNIRII

  Deschideţi Bibliile la Exod 19   „În luna a treia după ieşirea lor din ţara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustia Sinai şi au tăbărât în pustie. Israel a tăbărât acolo, în faţa muntelui. Moise s-a suit

citeşte

BIRUINTA DIN TIMPUL SFARSITULUI

  Prima temelie a biruinţei este: – 1. Indiferent ce se întâmplă în lumea aceasta, nimic nu ne va putea împiedica să fim biruitori! Deloc! Nu contează ce se întâmplă în jurul nostru; dacă Pavel a avut biruinţă într-o celulă de închisoare, înseamnă că şi noi putem avea biruinţă oriunde. Acesta este primul lucru. Ceea

citeşte